Välkommen

Välkommen till www.borstig.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

 

 

Arsmote 2014

Föreningsstämmoprotokoll

fört vid Börstig och Brismene Bredband ek förenings ordinarie föreningsstämma 9 juni 2014.

 

       Börstig dag som ovan

 

 

     ________________________________         _________________________________

     Sven Broberg mötesordförande                       Siv Eriksson mötessekreterare

 

 

     ________________________________         __________________________________                                        

       Ulf Hyll justerare                                             Lars-Åke Sahlen justerare

   .