Välkommen

Välkommen till www.borstig.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

 

 

Börstigs Kyrka

Kyrkan byggdes år 1823 då Karl XIV Johan var Sveriges och Norges regerande konung.

Kyrkplatsen däruppe på åsen är säkert mycket gammal. Anteckningar anger att föregångaren på samma plats var liten och trång och att delar av norra väggen från denna ingår i den nya. I kyrkans murar finns utvändigt inmurade tre stycken sandstensplattor. Två av dem med vanlig runskrift och en med majuskler (stora bokstäver) också i runskrift.                                     Enligt Norberg i Fornvänner 1937 bildar runskrifterna på de förstnämnda plattorna namnen David Eriksson och Abraham Ulfsson. Majuskelskriftens namn är Abraham Eriksson. Möjligen är detta till åminnelse av tre personer som hade med den första kyrkans byggnad att göra.

 borstig-kyrka.jpg

Den nuvarande kyrkan kostade 5 000 riksdaler att uppföra. Byggmästare var Per Eriksson i Bredene. Kyrkan är byggd i 1700-talsstil. Den nygotiska stilen som karaktiserar många av våra senare kyrkor kom först senare på 1800-talet. Två gravstenar fastsatta utvändigt på norra väggen av sakristian anger namnen på ryttaren Isac Oluffson född 1659 och hans son ryttaren manhaftig Anders Isacsson född 1685.

borstig-klockstapel.jpg

I den rödfärgade klockstapeln av kraftig dimension hänger en större och en mindre klocka. Den stora gjuten 1893, den lilla 1790. På den lilla kan läsas följande vers:

Då tredje Gustaf spiran bar, Clas Ekeblad var länets far

vår värda herde Pehr Ahlin, då fördes denna klockan in 

till Skara och omgjuten blef, då sjuttonhundrade man skref

och nittio af Billsten snäll, som verket dref båd fort och väl

 

 skanna0017.jpg

                           Börstig Prästgård

borstigs-syforening-i-slutet-av-1950-talet.jpg

               Börstig Syförening i slutet av 1950-talet

borstigs-syforening-med-kh-henning-andersson-och-diakon.jpg