Välkommen

Välkommen till www.borstig.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

 

 

Torpvandring Kringlarp, juni 2011

 hustomta.jpg                                                                soldat-smedslycka.jpg                                                         
  Bild från slåtter i Hustomta    (nr 18) Soldat Levin Molin o h Karolina Smedslyckan (nr 22)      
                     
   

1) Kringlarp Nedergården: Johan Gustafsson f 1866 och hustru Ada Maria f Andersdotter 1870. Ada var född i Hustomta Kringlarp, och syster med Ernst Andersson. De fick barnen Anna f 1895, Gunnar f 1897, Ester f 1904, Martin f 1906,Simon f 1908, Elsa f 1912 och Paul f 1916. Anna flyttade till Kila, Ester flyttade till Timmele, Martin flyttade senare till Vång Dalum, Simon flyttade till Ulricehamn och Elsa till Trädet. Paul flyttade till granngården i Kringlarp. 

2) Gunnar bodde senare nere på Solvalla där han och Paul byggde ett nytt hus. Gunnar gifte sig i slutet av 1940-talet med Astrid. Hon kom ifrån Finland tillsammans med sin dotter Solveig. Gunnar dog 1958, och Astrid bodde sedan kvar i huset till slutet av 1980-talet. Då såldes huset till Sonny Pedersen som bara bodde där en kort tid. Efter Pedersen kom Gert Fredriksson, som var fårklippare. Han bodde där fram till 1999, då huset såldes till Jakob o Marie-Therese Fluhler från Lucern i Schweiz . De har nu Solvalla som fritidshus.                                          

 Kringlarp Nedergården Solvalla: backstuga Lars Johan Karlgren, född i Brismene 1838, kom från Backgården Gunnestorp 1889. Han var träskomakare, han hade hustru och tre döttrar.

3) Kringlarp Nedergården: Oskar Levin Andersson f 1864 i Blidsberg, gift med Lovisa Josefina f Gustavsdotter 1869. Barn Karl f 1900, Erik f 1906 och Ragnar f 1911.  Senare bodde här Paul Persson och ev hans fader Klas Persson från Ulfsered Kärråkra. När de flyttade kom Harry och Ester Larsson, de flyttade sedan till Börsholmen i Brismene. Efter dem kom Paul Gustavsson f 1916, han flyttade från granngården. Han gifte sej med Kerstin Gustavsson f 1924, hon kom från Hustomta Kringlarp. De fick två söner Kjell-Åke och Per-Olof. Nu bor Kjell-Åke och hans fru Gunilla på gården.

4) Kringlarp Nedergården: Frans Oskar Karlsson f 1862 i Jäla, och hans hustru Matilda Charlotta f Josefdotter 1857 i Grovare. Barn Elin f 1891, Naemi f 1896, Jakob Teodor f 1894, Alfina f 1898, Bertil f 1901 och Fridolf. Familjen flyttade runt 1900-talet från sin ”gamla stuga” kallad Nordes, (som låg nere på Strömbergs ägor) upp till en annan bostad vid landsvägen. Den gamla stugan såldes 1897 till Emil Strömberg och stugan flyttades sedan fram till Strömbergs gårdsplan och tjänstgjorde där som brygghus. Elin gifte sej med Anders Johansson i Skattås, Börstig. Alfina även kallad Alfild gifte sej med Robert Gustavsson i Hustomta, Kringlarp. Bertil gifte sej med Ester Andersson från Smedslyckan. Teodor bodde kvar på gården fram till sin död. Genom olyckshändelse förlorade Teodor sin ena arm.  Fridolf flyttade till Kurebo i Hjälmsered. Det sägs att han var nästan döv.

5) Helenelund: soldattorp nr 667 vid Älvsborgs regemente, här bodde en soldat Klas Alfred Lithner f 1853. Han föddes i Blidsberg och kom till torpet 1870 och levde där med hustru och 3 barn. Alfred dog 1884, och då flyttade hustrun och barn till Borås. Efterträdare blev då knekten Ferdinand Bodin f 1859 i Möne. Hans hustru hette Matilda Karolina f 1862 i Kärråkra. De hade barnen Aron f 1885, Anna f 1886, Axel Teodor f 1889, Adolf Mårten f 1891 och Olga Agda f 1893. Aron var kyrkvaktmästare på Börstig Kyrkogård. Aron gifte sej senare och flyttade ner till Blidsberg.  Agda bodde kvar hemma på gården och gifte sig 1944 med Axel Gustavsson. Efter Agda och Axel blev fastigheten fritidshus, och idag  ägs det av Marika Johansson.                                                                                                    

 Bakom Helenelund: I stenmuren bakom Helenelund (står så i gamla papper).  Där  bodde Maja Kajsa (eller Maria) Håkansdotter f 1839 i Blidsberg. Man kan läsa i äldre dokumentation från 1915 att Maja Håkansdotter då erhöll 30 kronor av allmänna medel, fick dessa genom Aron Bodin.     Hon avled 1918  och förblev ogift.             

6) Dungen: Martin  Johansson f 1887, gift med Märta f Svensson 1881. Barn: Gustav f 1919 och Lilly f 1923. Dungen såldes senare till Hasse o Barbro Carlbom, och idag bor deras dotter  Anja Carlbom där.

7) Fridhem: Klas Johan Vint f 1845 i Timmele  och hans hustru Sofia f 1842 i Böne. Nils och Alice Äsplöv byggde sej senare ett fritidshus där, troligen någon gång under 1960 eller 70-talet. Idag ägs Fridhem av Kaj Madsen, och det är nu ett fritidsboende.

8) Det lär ha legat en hatt- och mössaffär utmed vägen in till Dungen.  År 1894 flyttade pigan Lena Andersdotter dit. Hon ska vara född i Brismene år 1835. Hon ska ha bott i en backstuga i Hjälmsered innan hon kom till Kringlarp. Hon har i folkmun fått benämningen Grömmesa. Man kan i en förteckning över torp och backstugor läsa följande: hon är bötesdömd för utskänkning av brännvin, vin och kaffe.

9) Kringlarp Nedergården "Strömbergs": Emil Strömberg f 1865 och hans hustru Hulda f 1877. Barn:  Ruben f 1903 och Sigrid f 1906. Ruben och hans syster Sigrid  bodde sedan kvar på gården . Idag har Kerstin o Rolf Odengård denna gård som fritidsboende.

10)  Kringlarp Nedergården: Frans Johansson f 1861 (även kallad Gamla-Frans) och hustru Augusta f 187? i Brismene. Barn: Erik Bertil f 1903, Nils f 1917, Allan  och Elsa. Allan flytta senare till Vintorp och Elsa gifte sig med Karl Andersson i Döve. Gården övertogs senare av Edla och Gunnar Rudin. I slutet av 1970-talet, efter Gunnars död såldes gården vidare till Kjell-Åke och Per-Olof Paulsson.  Per-Olof Paulsson  och hans fru Vivianne byggde då ett nytt bostadshus på fastigheten, och bor där nu.

11)  Kringlarp Nedergården: Frans  Johansson f 1859 (även kallad Store-Frans) o hustru Anna Kajsa f 1853. Barn Alida f 1886. Hon gifte sej med Artur Andersson i granngården. Bröderna Gunnar och Valter Andersson (barn till Alida och Artur) bodde senare på fastigheten. Även deras son Nils bodde där de sista åren av sitt liv. Efter Valters död 1999 såldes fastigheten till Karin och Rolf Rööst, som är boende där idag.

12)  Smedjan på Nedergården: Det var Gunnar och Valter Andersson som byggde upp denna och arbeta med den förutom sitt jordbruk.

13)  Kringlarp Nedergården: Artur Augustsson f 1883, gift med Alida f Johansson 1886 (i granngården). De fick barnen: Gunnar 1907, Ivar 1909, Torsten 1912, Valter 1915, Alice 1917, Aina 1920, Nils 1923 samt tvillingarna Sten och Sven 1927. Artur hade tre syskon, Arvid, Alexander och Ellen. Arvid flyttade till Hustomta och gifte sej med Selma f Gustavsdotter (läs vidare under Hustomta, Bromans).  Alexander f 1887 och en syster Ellen flyttade till Amerika.  Ellen ska i Amerika  haft  en son som hette Bernhard. Artur och Arvid bytte tidigt efternamn till Andersson och alla deras barn kallades Andersson. Vidare om Artur och Alidas barn: Ivar flytta till Gunnestorp Skattegården i Börstig, Torsten till Möne, Alice till Blidsberg (Danstorp) och Aina till Ulricehamn.  Sven dog 1958. Sten bor kvar på gården och är gift med Gullan. Alida och sonen Nils bodde på övervåningen fram till Alidas död, efter det flyttade Nils upp till sina bröder Gunnar och Valter i granngården.

14)  Det fanns en festplats och dansbana upp mot skogen på Stens mark. Det har legat en festplats på andra sidan landsvägen också. Där hölls hembygdsfester, med lekar för familjer med barn. På båda festplatserna fanns det typ marknadsstånd med pilkastning mm.

15)  Hasselängen: en äng på Sten och Siv o Ingvars mark, enligt husförhörslängd 1831-42 bebos torpet av änkan Sara Johansdotter född 1786.                              

Kringlarp  Övergården 

16)  Jonasagården: Ägdes av Frans August Jonsson f 1851, o hans hustru Josefina f 1857 i Kölaby. Frans dog 1915, änkan o 3 barn Karl, Ada o Elin flyttade sedan till Håkantorp Sörgården. Dottern Helga var då redan gift med Ernst Andersson i Hustomta. Denna gård delades sedan mellan Artur Andersson Nederg och Ernst Andersson Hustomta. Kallades antagligen Jonasagården efter Frans August fader som hette Jonas. Inne i skogen på Jonasagården låg förr ett bränneri. Det finns inte några hus kvar på denna gård. De är borta sedan lång tid tillbaks.

17) Kringlarp Hebblagården: August Johansson f 1848 o hans hustru Selma f 1861. (Hon var dotter till soldat Johan Wallin Ulfsered.) De hade en dotter Hulda f 1883. Hon gifte sig med Karl Andersson f 1873, han kom ifrån Gunnagården i Börstig.  Änkan till Johan Wallin bodde också här, hon hette Kristina Wallin f 1837.  Karl o Hulda fick en dotter Ester f 1914, hon gifte sig med Ivan Andersson från Hustomta. Nu bor deras dotter Siv på gården, gift med Ingvar Eriksson. På Hebblagården fanns också en smedja. Denna revs på 1960-talet.

             Hustomta: 3 Övergårdar bildar en egen liten by som kallas Hustomta.

18)  På den ena gården bodde Ernst Andersson f 1881, gift med Helga f 1890 från Jonasagården . De hade 5 barn. Ivan f 1911, Josef f 1915, Annie f 1917, Bernhard f 1919 o Signe f 1922. Det var denna Ivan som gifte sej med Ester i Hebblagården. En syster till Ernst som hette Ada gifte sej med Johan Gustavsson i Nedergården Kringlarp. Sonen Josef bodde kvar på gården fram till ca 1978 då han gifte sej och flyttade till Laxvik i Halland. Annie bodde ett antal år i Falköping, men flytta sedan åter till Kringlarp. I mitten av 1970-talet flytta hon till Kinnarp. Signe gifte sej och flytta till Murum.                                                                                                            

 På denna gård, mossen (på Jonasagården) som kallades Ormatånge, låg torpet Tången. Där bodde antagligen den äldre generationen på  Jonasagården. Finns inga hus kvar här. Idag ägs bostadshuset av Jeanette Wallin, själva gården ägs av Siv o Ingvar Eriksson.

 19)  ”Bromans” som vi säger idag, på denna gård bodde egentligen 2 familjer. De bodde i samma hus . I den ena delen av huset bodde Arvid Andersson f 1876 o hans hustru Selma f Gustavsdotter 1864. De fick 3 barn Greta f 1902, Karin f 1904, Bertil f 1908. Karin gifte sig sedan med Axel Broman från Hög i Åsarp De fick 2 barn, Britta o Inger. Karin o Axel bodde kvar på gården till 1990-talet. I den andra delen av huset bodde Frans Gustavsson f 1874, och hans hustru Augusta f Johansdotter 1871 i N Åsarp. Selma och Frans var syskon. De hade också en broder som hette  Edvin. Han var gift och bodde på den 3:e gården i Hustomta.Idag ägs gården av Jeanette Wallin och hennes broder Morgan.                                                                                                                                      

 Nere mot mossen på denna gård låg ett torp som kallades Sablalycka.  Där ska ha bott en man vid namn Sabel. Troligen är det före detta soldat Börje Sabel född i Hellestad 1789, han dog 1863. Han ska haft en dotter Johanna f 1822, hon dog 1864. Vi kar inte funnit moderns namn.                                                                             

20)  ”Edvina eller Bengta”: där bodde Edvin Gustafsson f 1871 och hans hustru Augusta Emerentia f Bergman 1874 från Kölaby. De fick barnen Robert f 1901, Bengt f 1905 och Nanny f 1907. Robert gifte sej med Alfhild född i Kringlarp Nedergården (till Nordes). De fick dottern Kerstin f 1924. De fick också två döttrar till som hette Elvy och Mary, de dog i tidig ålder. Nanny gifte sig med Nils Hjärtman från Blidsberg. Nanny o Nils bodde på nedervåningen tillsammans med brodern Bengt och fadern Edvin, Robert o Alfild bodde på övervåningen.                                                                                                                      

 Ett torp eller backstuga fanns också på denna gård. Där bodde Anders Gustaf Bergqvist f 1812, han blev änkman 1880. De hade två barn varav den ena hette Thilda f 1854. Mossen längst ner mot kanalen (Tummarp på andra sidan) kallades för Bergqvistamossen. Bergqvist står som skräddare i Börstigboken.    

 Idas lycka: Där bodde Ida Säll f 1872. Hon var född i Vartofta Åsaka och hette då Rågsen. I yngre år var hon piga på Västarp i Brismene. Ida dog 1947. Hennes stuga såldes då på auktion till brännved. Stugans gavel låg mot vägen. Ida bodde tidigare i Tornarp och var då gift med före detta soldat Johan Fredrik Säll f 1848. Detta var i hans andra giftermål.   

21)  Övergården  ”Stombergs”: Här bodde Levin Johansson f 1871, o hans hustru Johanna Elisabet f Andersdotter. De hade flera barn, Einar f 1893, Nils f 1895, Robert f 1897, Gerda f 1899, Martin f 1901 och Hanna f 1912. Einar och Martin bodde där till slutet av 1960-talet. Gården köptes sedan av Elsa o Rune Johansson. De har dottern Ann-Charlotte, som är gift och bor i Synnerby.                

 På denna gård finns en backe som kallas ”Bruarebacken”. Enligt sägen benämnd som ”Kringlarps kyrkoplats”. På backens södra sida låg en sten upplagd på en annan, kanske kunde det vara en så kallad brudhall, men då mycket primitiv. En större nyckel är funnen på platsen, likaså berättas att en del av en ringklocka hittats där i mitten av 1800-talet. Man ska kunna läsa om detta i ett gammalt brev som skrevs av Carl Öman, Kärråkra den 13/4 1926.

22)  Smedslyckan: ”Mårtena”, här bodde lägenhetsägare Johan August Andersson f 1849 och hans hustru Anna Kristina f Andersdotter 1860 i Timmele. Deras barn är Simon f 1895, Ester  f 1897, Rut f 1899, Mårten och Mia eller Maria.  Ester var gift med Bertil Karlsson i Nedergården Kringlarp och Rut var gift med Artur i Häljared. Mårten bodde kvar på gården. Gården såldes sedan till Elsa o Rune Johansson.

 Soldattorp nr 88 vid Västgöta regemente, Vartofta kompani låg strax bakom ”Mårtena” in mot skogen. Där bodde först Gustav Molin f 1832, med hustru och 8 barn. De flyttade sedan till Skölvene år 1884. Efterträddes då av Johan Levin Molin som var född i Börstig 1866 och gift med Karolina. se bild

Smedslyckan och Tåsteboängen, hälften därav ägdes av kolportören Samuel Smedberg. Han var predikant och försålde även religiös litteratur. Han var född i Börstig 1827, kom till Smedslyckan 1883. Han dog sedan 1893. Han hade hustru och 6 barn. Samuel Smedberg var en föregångsman inom missionsförsamlingen, han lät uppföra ett missionshus på Gunnagården, troligen 1865.  Detta missionshus flyttades då ifrån Habo och var där byggt av Svenning Johansson. Även han predikant inom missionsförsamlingen. År 1899 flyttades sedan detta missionshus till sin nuvarande plats i Tornarp. Då blev missionshuset tillbyggt och därigenom rymligare, med tanke på en utökad verksamhet.

23)  Gården Smedslyckan köptes av Edit Johansson och hennes son Rune i början av 1940-talet. Rune gifte sej sedan med Elsa, de flyttade senare till Övergården Kringlarp . Edit bodde kvar på Smedslyckan fram till sin död.

24)  Gunnagården: År 1870 flyttade Anders Petter Johansson f 1839 till Börstig, han var gift med Johanna f 1853. De fick 9 barn. Karl f 1873,( han gifte sej med Hulda i Hebblagården Kringlarp). Ernst Ferdinand f 1879, Adolf f 1881, Axel f 1886, Martin Vitalas f 1892, Ester f 1894, Romil f 1896, Erik Werner och Märta. Tre av barnen emigrerade till Amerika. Det var Axel, Erik Werner och Märta. De bodde där i Rockford illinois. Axel flyttade i början av 1960-talet tillbaks till Sverige. Han bodde en kort tid i Hovmansgården Börstig, och flytta sedan in till Falköping.  Erik Werner dog ganska ung i Amerika.  Märta gifte sig i Amerika med Erik Andersson från Skattås. De fick en dotter som heter Jeanette, hon lever än idag. Hon är nu 91 år gammal och skriver fortfarande brev till oss i Börstig. Gunnagården delades på 1920-talet till två gårdar. Den ena som även kallades för ”Romila” var den gård som var den första där alla barn föddes. Gården delades sedan mellan sönerna Romil och Adolf. Adolf gifte sej med Gertrud f Larsson från Hovmansgården Börstig och de fick två barn, Johannes och Eskil. Systern Ester flyttade till Hovmansgården och gifte sej med en broder till Gertrud.  Han hette Martin Larsson.                                                                                                                                      

 En tråkig händelse skedde med Ernst Ferdinand, han blev bara 18 år. Man kan i dödboken läsa  att han dog 26 november 1897. Som dödsorsak står drunkning. Liket ska dock inte ha hittats förrän på våren 1898 och då i ån Ätran i Kölaby. Detta är inskrivet 16:e september 1898 av A L Linder kyrkoherde. Vad som vi hört så ska han blivit ihjälslagen och sedan förd till Ätran.

25)  Missionshuset som predikanten Smedberg lät uppföra på Gunnagården, låg på Adolfs gård. På den plats där senare Eskil och Johannes hade sitt bilgarage. Vad vi kan se i gamla papper, så lär Samuel Smedberg även ha ägt en del av Gunnagården i slutet av 1800-talet. Förmodligen har det också legat ett torp och en backstuga på Gunnagården. Idag är det Staffan Nilsson från Vintorp som är ägare till ena Gunnagården  och den andra Gunnagården (Romils) ägs av Anders o Eva Bryngemark

 

Vi har också funnet gamla namn i husförhörslängder som vi inte lyckats hitta var de låg.

1810  Mosebo under Övergården,

1831 Tjockebo = (Frågget) Lilla Frågget under Yttergården. Yttergården kallades senare Nedergården.

1842  Friskatorp = Dungen under Yttergården, senare Nedergården.

1851 då skrevs Dungen under både Övergården och Nedergården.

Man kan i längder över utvandrade läsa följande: Från Kringlarp Mosebo utvandrade Matilda Christina Sjöberg, samt Anna Karolina Sjöberg f 1859-08-15 till Amerika.

 

Vi som arbetat med detta material är:

Elsa Johansson, Gunilla o Kjell-Åke Paulsson, Siv o Ingvar Eriksson.

skanna0025-2.jpg